محصولات سخت افزار
 
محصولاتی کاملا ایرانی، تولید گروه صنعت رایانه (در حال صادارت به کشورهای منطقه)
محصولاتی کاملا ایرانی، تولید گروه صنعت رایانه (اولین سامانه بانکی صاراتی ایرانی)
تایمر ساعت هوشمند پخش ملودی، آلارم، اذان
 
 
 
محصولات نرم افزار
 
   
 
 
IT تجهیزات