درخواست اعطای نمایندگی
نام شرکت/تعاونی/فروشگاه :
نام مدیر عامل :
شماره تلفن های شرکت :
شماره فکس شرکت :
شماره تلفن همراه مدیر عامل :
آدرس وب سایت شرکت :
آدرس ایمیل شرکت :
نام نماینده درخواست کننده نمایندگی :
سمت نماینده درخواست کننده نمایندگی :
شماره تلفن دسترسی سریع به نماینده درخواست کننده :
نام اعضای هیات مدیره با سمت :
شماره ثبت شرکت :
تاریخ ثبت :
شماره ثبت نظام صنفی :
تاریخ ثبت نطام صنفی :
موضوع فعالیت :
فعالیتها و محصولات شرکت :
تعداد نیروی انسانی فنی با ذکر تخصص :
تعداد نیروی انسانی فروش و اداری :
نمایندگی محصولات چه شرکت هایی را داشته و دارید با ذکر نوع محصول :
لیست مشتران مهم :
آیا در خصوص محصولات این شرکت فعالیت مرتبط داشته اید؟
شماره حساب با ذکر نام بانک و نام صاحب حساب شرکت یا فروشگاه :
ارسال متن :
فایل رزومه شرکت/فروشگاه :
فایل روزنامه رسمی با آخرین تغییرات :
فایل غیره 1 :
فایل غیره 2 :

ملاحظات :

  • درخواست کننده محترم لطفا پس از درج اطلاعات بالا، نامه درخواست رسمی خود را با مهر و امضاء شرکت/فروشگاه را به شماره تلفن و یا آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایید.
  • اطلاعات به همراه نامه ارسالی حداکثر ظرف 4 روز بررسی شده و نتیجه اعلام خواهد گردید.

تلفن های دفتر امور نمایندگی ها : ( 021 ) 88172508
فکس دفتر امور نمایندگی ها : ( 021 ) 88172508
آدرس ایمیل دفتر امور نمایندگی ها : Info@uci.ir
آدرس دفتر امور نمایندگی ها : تهران- خیابان بهشتی- خیابان سرافراز- خیابان2 -پلاک1 -طبقه دوم