کاتالوگ
کیوسک اطلاع رسانی صنعت رایانه
ساعت پخش ملودی و اذان (نظم آوا)
محصولات فروشگاهی و رستورانی
محصولات و تجهیزات IT
کیوسک تخصصی سازمان ها
سیستم نظرسنجی الکترونیکی(سنا)
استند (صندوق) نظرسنجی
محصولات مدارس و کمک آموزشی
سیستم نوبت دهی صف پرداز
مینی نوبت دهی صف پرداز
محصولات و خدمات تکریم ارباب رجوع سازمان ها
صندوق فروشگاهی و رستورانی
سیستم فراخوان مشتری
محصولات بانکی
محصولات نرم افزاری
کیوسک(اطلاعرسانی-بانکی ...)