پرسشهای متداول


تماس و ارسال درخواست به واحد فروش
نام و نام خانوادگی :  
نام شرکت/سازمان :
شماره تلفن :
شماره فکس :
آدرس ایمیل :    
موضوع :          
متن درخواست :تلفن های واحد فروش : (021) 88109135
مدیریت فروش : آقای عباسی 09123206492
09333206492
فکس : (021) 88109134
آدرس ایمیل : Sales@uci.ir


تماس و ارسال درخواست به واحد پشتیبانی

نام و نام خانوادگی :  
نام شرکت/سازمان :
شماره تلفن :
شماره فکس :
آدرس ایمیل :    
موضوع :          
متن درخواست :تلفن های واحد پشتیبانی : (021) 88109133-4
مدیریت پشتیبانی : 09036375216
فکس : (021) 88109134
آدرس ایمیل : Support@uci.ir