محصولات
بدون نیاز به کامپیوتر، فراخوانی مشتری در رستوران ها، کارواش ها، درمانگاه ها، ...
خرید بلیط اتوبوس بین شهری- خرید بلیط قطار بین شهری- خرید و شارژ کارت بلیط حمل و نقل درون شهری (کارت شهروندی)- خرید بلیط موزه- خرید بلیط سینما- خرید بلیط پارک آبی - ...