فراخوان / نظم آوا / نمایشگر تقویم
بدون نیاز به کانمپیوتر، فراخوانی مشتری در رستوران ها، کارواش ها، درمانگاه ها، ...
نمایش روز، ساعت، تاریخ(میلادی/شمسی).. مورد نیاز : بانکها، سازمانها، دفاتر خدماتی...
مخصوص مدیریت زنگ مدارس، کارخانه ها ... پخش اذان، ملودی، ....