کیـوسـک خـودکــار فـروش بـلـیـط UCI Self-Service Ticket Kiosk
صدور بلیط اتوبوس بین شهری / صدور بلیط قطار بین شهری / خرید و شارژ کارت بلیط شهروندی / خرید بلیط سینما / خرید بلیط موزه / پارک آبی/ ...
صدور بلیط اتوبوس بین شهری / شارژ کارت بلیط شهروندی / خرید بلیط سینما / خرید بلیط موزه / خرید بلیط پارک آبی/ ...