پشتیبانی

اداره مركزي خدمات پس از فروش (پشتيباني)


خيابان دكتر فاطمي، سه راه كاج، روبه روي بانك پاسارگاد، پلاك 128، طبقه 2 9-88986018 (21) 98+
88980489 (21) 98+

:E-Mailes

Info@uci.ir

(خدمات پشتيباني) Support @uci.ir
(مديرعامل) Manager@uci.ir