1393/2/24
تغییر آدرس دفتر مرکزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران تجاری شرکت صنعت رایانه و نیز مشتریان محترم می رساند، آدرس دفتر مرکزی شرکت صنعت رایانه ....

اطلاعات بیشتر
1391/12/7
كيوسك جامع شهرداري الكترونيكي

شركت صنعت رايانه در "سومین نمايشگاه جامع مديريت شهري" سامانه جامع شهرداري الكترونيكي را در معرض ديد مراجعين قرار داده شد

اطلاعات بیشتر
آرشیو